Makale arşivi

Avrupa Birliğinin tarihsel gelişimi

Hâlen dünyada 375 milyonluk nüfusu ile en büyük ve en başarılı bir ekonomik birlik olan AB, 1957 yılında Roma Anlaşması ile, Batı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, ve Lüksemburg arasında kurularak 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olarak yürürlüğe girdi.

18 Haziran 2009Devamı...

Krize rağmen sol, Avrupa’da yine kaybetti

Eğer kamuoyu yoklamalarına bakacak olursak, Avrupa tasavvuru, AB üyesi ülkelerin çoğunluğunda popülerliğini sürdürmektedir. Ancak Brüksel'de kurulmuş olduğu haliyle, Avrupa Birliği...

10 Haziran 2009Devamı...

Küresel ısınma ve su

Küresel ısınma ve bilinçsiz tarımsal sulama, son yıllarda etkisini artırdı. Ne yazık ki, yurt genelinde birçok su kaynağımız kuruyor...

9 Haziran 2009Devamı...

Türkiye’de arıcılık ve ipek böcekçiliği

Bal ve balmumu elde etmek için arı beslenmesi işleri "aracılık" adı ile söylenir. Günümüzde türlü yönleriyle ancılık bir bilim ve teknik durumuna gelmiştir. Balarıları, insanlar tarafından beslenmeden önce de tabiatta ağaç kavuklarında ve taş deliklerinde, inlerde ve ma­ğaralarda yine peteklerini kurmuş ve buralarını bal ile doldurmuşlardır. Arılar arasında yine işbölümü olmuştur. Memleketimizin türlü yerlerinde Balkaya, Ballıkaya, Ballı, Ballıca, Ballık gibi adlarla anılan yerlerin bir kısmında bunun olmuş. bulunduğunu belirtmek mümkündür. Bal, Anadolu'da pek eskiden beri bilinen besin maddesidir.

9 Haziran 2009Devamı...

Devlet’in iç borç çıkmazı

1985'den itibaren özellikle imalat sanayii yatırımlarındaki duraklama ve gerilemeler ile, toplam yatırımlarda imalat sanayii yatırımları payının son on yılda % 30'lardan % 15'lere gerilemesi büyüme hızındaki istikrar­sızlıklara yol açmaktadır.

9 Haziran 2009Devamı...